Blog

AZ-kvíz

Často sme v našich článkoch spomínali výhody online kvízu nad klasickou stolovou hrou. Ale teraz, buď z nostalgie alebo z jednoduchého dôvodu jeho obľúbenosti, si poďme priblížiť AZ-kvíz, ktorý je vysielaný českou verejnoprávnou televíziou. Kvíz si môžete pozrieť buď v jeho reálnom vysielacom čase poobede, alebo v repríze skoro ráno. Celá relácia spočíva na takom princípe, že dvaja súťažiaci hádajú odpovede na otázky, ktoré si sami vyberú z poľa možných otázok. Otázky majú svoje písmená. Po vybratí jednej otázky túto súťažiacemu prečíta moderátorka relácie a súťažiaci musí na ňu odpovedať. Nedostáva na výber žiadne možnosti, čiže táto relácia je založená len na existujúcich vedomostiach súťažiacich. Ak odpovie správne, vyfarbí sa políčko, ktoré si zvolil, na modro alebo žlto.

Postupne teda dvaja účastníci odpovedajú na zvolené otázky a vy môžete s nimi hádať. Ten súťažiaci, ktorý po vypršaní časového limitu bude mať viac svojich farebných políčok, respektíve ktorý prvý spojí všetky strany hracie poľa, vyhral kolo. Takto sa konajú dve predkolá. V samotnom finále súťaže sa stretnú dvaja víťazi. Treba spomenúť, že tento kvíz je veľmi ťažký. a tak pre súťažiacich sú k dispozícií malé nápovede vo forme začiatočného písmena správnej odpovede, prípadne iniciály osoby, ktorej meno sa za danou otázkou skrýva.

Do AZ-kvízu sa hlásia predovšetkým starší ľudia, ale nebýva nezvyčajné, keď tu uvidíte aj mladú tvár študenta. Aj keď je väčšina otázok zameraná na české dejiny alebo zemepisné názvy, príde si aj divák zo Slovenska na svoje, najmä ak rád háda zaujímavé a ťažšie otázky. Cieľom finále je pospájať 3 strany trojuholníka s políčkami otázok prostredníctvom svojich správnych odpovedí. Ak hráč danú otázku neuhádne, môže si on alebo protihráč zobrať políčko ešte raz, ale s náhradnou otázkou. Na túto už potom len odpovedá možnosťami áno alebo nie. Na konci víťaz celého kvízu je odmenený buď literatúrou faktu, spoločenskou hrou alebo detektívnou knižkou. Niektorí súťažiaci, ktorí vydržia viacero relácií po sebe, dostanú aj pamätné tričko.