Vyskúšali ste už osobnostný kvíz?

Ak surfujete po internete a hľadáte zaujímavý a zároveň prínosný spôsob ako tráviť váš čas, môžeme vám odporučiť osobnostný kvíz. Tento vám ponúkne možnosť dozvedieť sa, po vyplnený niekoľkých otázok, aký typ osobnosti máte a aké sú vaše silné či slabé stránky. Možností vyskúšať si takýto kvíz či test je neúrekom. A každý sa od seba viac či menej líši.

Poďme si teda povedať tie najčastejšie spôsoby a typy otázok, na ktoré pri takomto kvíze natrafíte. Ako už jeho názov napovedá, budete sa stretávať s otázkami, ktoré priamo súvisia s vašou povahou a spôsobom správania sa v rôznych situáciách. Môžete natrafiť na kvíz, kde budete musieť odpovedať na otázky tak, že si vyberiete vašu odpoveď z viacerých ponúkaných možností. Iné typy môžu zahŕňať iba odpovede “áno” alebo “nie”. A ďalšie zase ponúkajú stupnicu, či už číselnú od 1 do 10 alebo inú, odstupňovanú medzi súhlasom a nesúhlasom, alebo pravdepodobnosťou. Na tejto si potom vyznačíte možnosť, ktorá vám pri otázke najviac vyhovuje.

Rôzne kvízy majú aj rôzny počet otázok. Niektoré, menej odborné, majú len okolo 5 otázok, iné majú aj niekoľko desiatok otázok, na ktoré musíte odpovedať. Samozrejme, odpovedajte čo najúprimnejšie, aby výsledok kvízu odrážal čo najviac typ vašej skutočnej osobnosti, a nie toho, kým by ste radi boli v inom živote. Ako sme už naznačili, po zodpovedaní všetkých otázok budete mať na stránke možnosť vyhodnotiť kvíz alebo odoslať odpovede. Ak stlačíte príslušné tlačidlo, stránka na základe vašich odpovedí pomocou algoritmu vypočíta, aký bude váš výsledný typ osobnosti. Medzi najčastejšie typy patria sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Nájdete však aj také osobnostné kvízy, ktoré vám ukážu viac rôznych typov, ako je napríklad melancholik s istými črtami cholerika a pod. Rozsiahlejšie kvízy ponúkajú aj grafickú analýzu. Na grafe uvidíte, aká odpoveď vás zaradila do akej kategórie, a výsledná krivka bude znázorňovať typ osobnosti, ktorej špecifiká sa vám najviac podobajú.