Blog

Nové IQ-testy

Pojem IQ-test už počul hádam každý. Ale čo sa za touto skratkou skrýva a čo znamená? Skratka IQ v preklade po slovensky zahŕňa začiatočné písmená slov inteligenčný kvocient. Tento kvocient určuje mieru inteligencie daného človeka na základe toho, ako myslí a odpovedá na logické otázky. Štandardný online IQ test pozostáva z minimálne 40 otázok, ktoré sú kladené postupne a máte na výber z minimálne štyroch možných odpovedí. V niektorých prípadoch je možná aj viac ako jedna správna odpoveď.

Na konci testu sa spočítajú všetky správne odpovede a prostredníctvom algoritmu sa vypočíta počet bodov, ktoré ste získali. Normálny, dospelý človek dosahuje výsledky od 90 do 110 bodov v IQ teste. Ak sa bavíme o nadaných alebo až geniálnych ľuďoch, tí môžu v tomto kvíze dosiahnuť výsledky až nad 150 bodov. Je zaujímavé, že napriek takej vysokej inteligencií sa u niektorých ľudí vôbec doteraz neprejavili žiadne známky toho, že by boli geniálny vedci, matematici alebo fyzici. Iní vykazujú už od útleho veku veľký potenciál a určite ste už niekedy v spravách čítali o dieťati, ktoré v ôsmich rokoch dokončilo základnú školu a o mladých ľuďoch, ktorí v 15 rokoch majú za sebou titul z vysokej školy.

Každý človek by si v určitom období svojho života mal spraviť IQ test. Nielen kvôli tomu, aby sa zistilo, že je nadpriemerne inteligentný a mohol by sa tým chváliť pred svojimi kamarátmi, ale aj kvôli tomu, že naopak, ak by bola hodnota bodového výsledku veľmi nízka, môže navštíviť odbornú pomoc. V prípade, že vaše IQ je pod hodnotou 70 bodov je totiž možné, že trpíte mentálnou poruchou. Tieto rozdeľujeme na niekoľko rôznych kategórií, ale medzi najznámejšie patrí klasifikácia ako debil, idiot a imbecil. Dnes ale pomaly už prechádzame vďaka novým výskumom na presné stanovenie diagnózy. Niektorí ľudia jednoducho majú dyslexiu, dysgrafiu alebo len poruchu pozornosti a hyperaktivitu nazývanú ADHD.